Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Predlžujeme výzvu na predkladanie žiadostí o pomoc pre oblasť špeciálnej rastlinnej výroby, vinohradníctva a chovu rýb

27-12-2022

Záujemcovia o podporu zo Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine môžu svoje žiadosti podávať do 5. januára 2023; 12:00 hod.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), ktoré túto schému pomoci v celkovej hodnote 16 miliónov EUR realizuje, tak vychádza v ústrety záujemcom o podporu. Pôvodný termín na predkladanie žiadostí bol 30.12.2022; 12:00 hod.

Viac info: nppc


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood