Aktuality

Predbežná informácia

12-12-2019

Návrh vyhlášky MPRV SR, ktorou sa zrušuje vyhláška MPRV SR č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín v znení vyhlášky č. 81/2018 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)