Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

PPA sa mení na modernú inštitúciu hodnú 21. storočia

14-07-2021

Transformácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na prehľadnú a dostupnú pre všetkých pôdohospodárov patrí medzi najvyššie priority nového vedenia agrorezortu. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan spolu s generálnym riaditeľom PPA Jozefom Kissom dnes predstavili hlavné kroky smerujúce k prerodu tejto kľúčovej inštitúcie nášho agrosektora na modernú a pro-klientsky orientovanú organizáciu. Zdynamizovanie procesu transformácie PPA bude komunikované aj s Európskou komisiou.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan už pri svojom nástupe do funkcie v júni avizoval, že jednou zo zásadných úloh v najbližšom období bude transformácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry na modernú pro-klientsku organizáciu, zameranú na pomoc slovenským poľnohospodárom. Kľúčová inštitúcia slovenského agrosektora prerozdeľuje žiadateľom ročne stovky miliónov eur. „Úlohou novej administratívy v PPA pod vedením pána Kissa bude nastavenie nielen efektívnych kontrol, zabezpečenie ich objektívneho a nezávislého výkonu,  ale zavedú sa aj systémy, ktoré zásadným spôsobom znížia riziko podvodov. Európskej komisii chceme ponúknuť transparentnú pravidelnú komunikáciu o dosiahnutom pokroku a chceme ich požiadať o možnosť konzultácií k navrhovaným riešeniam, aby boli v súlade s najlepšou praxou. Sme v hraničnom čase a október, keď sa bude rozhodovať o trvalej akreditácii PPA je za dverami, preto musíme v tejto veci veľmi intenzívne zapracovať,“ uviedol na brífingu minister Samuel Vlčan.

Prerod PPA sa dotkne viacerých oblastí, medzi ktoré nevyhnutne patrí digitalizácia, zjednodušenie všetkých procesov, ale aj zmeny v oblasti ľudských zdrojov. „Namiesto konzultantov poradia žiadateľom regionálne pobočky PPA a preto je dôležité, aby boli na týchto miestach skutoční odborníci. Samozrejmosťou efektívnej komunikácie v 21. storočí je úplná digitalizácia. Ďalej máme ambíciu vytvoriť digitálny komunikačný kanál, tzv. Portál farmára, kde bude možné sledovať životný cyklus od vyhlásenia výzvy až po kontrolu udržateľnosti. Vzorní žiadatelia o podpory, ktorí splnia riadne a včas všetky kritériá majú príležitosť získať vyššiu kredibilitu v agrosektore,“ povedal generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss. Avizovaná transformácia PPA bude zameraná ako na projektové podpory, tak aj na priame platby.

Pôdohospodárska platobná agentúra funguje od roku 2004. Počas doterajšej existencie vyplatila celkovo takmer 12 miliárd Eur. Len v minulom roku to bolo skoro 800 mil. Eur. PPA od svojho vzniku implementuje Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, Spoločnú rybársku politiku EÚ a Štátnu pomoc. V nadchádzajúcom období bude kľúčové získanie trvalej akreditácie. Termín je do 15. 10. 2021.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood