Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Pozvánka na odborný seminár pod názvom “Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti“

17-01-2019

Člen NSRV SR - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, NORVT v Modre a ASZF Združenie mladých farmárov na Slovensku organizujú  v dňoch 22.- 24. januára 2019 odborný seminár pod názvom “Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti.“ Seminár sa uskutoční v Modre a je určený pre agropodnikateľov, starostov obcí a tretí sektor.

Na seminári okrem iných vystúpi gen. riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej agentúry Ing. Juraj Kožuch PhD, ktorý bude informovať účastníkov o Realizácii Programu rozvoja vidieka  SR v programovom období rokov 2014-2020 - vyhlásené a pripravené výzvy. O úlohách  SPPK  v oblasti agrorezortu a prípravy Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2020-2027 bude hovoriť predseda SPPK Ing, Emil Macho. Na záver seminára sa uskutoční exkurzia po zariadeniach Malokarpatskej vinnej cesty. Posledný deň sa zúčastnia otvorenia výstavy cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, DANUBIA GASTRO a ďalšie výstavy vo výstavnom areáli INCHEBA v Bratislave.  

Podrobné informácie možno  získať na stránke www.sea.sk, www.tik.sk alebo 0918124794. 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood