Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Poľnohospodári môžu tento rok osiať viac pôdy

07-04-2022

V súvislosti s vojnou na Ukrajine uvoľnila Európska komisia pravidlá pre ekologické postupy v poľnohospodárstve. Slovenská republika sa k tejto možnosti pripojila, keďže Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) považuje pomoc našim poľnohospodárom za mimoriadne dôležitú. V tomto ťažkom období preto zavádza výnimku z postupov aj pre slovenských poľnohospodárov. V praxi to znamená, že pre zabezpečenie dostatku poľnohospodárskych plodín a produktov z nich, môžu poľnohospodári využiť aj tie polia, ktoré za normálnych okolností museli zostať ležať úhorom.

Na Slovensku predstavuje výmera pôdy, ktorá by mala ležať úhorom, rozlohu približne 36 000 hektárov. MPRV SR zverejnilo odchýlky od nariadení ekologických postupov, kde sa uvádza, ako majú poľnohospodári vykazovať pôdu ležiacu úhorom v žiadostiach o priame platby.

,,V tejto krízovej situácii vítam krok Európskej komisie, ktorá s cieľom zabezpečiť dostatok plodín v čase vojny na Ukrajine, uvoľnila ekologické pravidlá. Zároveň však pevne verím, že toto opatrenie nebude nutné predlžovať,“ uviedol minister Samuel Vlčan.

Európska komisia zverejnila uvoľnenie podmienok 23. marca 2022.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood