Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Pestovatelia, poľnohospodári a záhradkári, zbystrite pozornosť! Pozor na falšované prípravky na ochranu rastlín

03-03-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) v súvislosti so začiatkom pestovateľskej sezóny upozorňuje používateľov prípravkov na ochranu rastlín na vysoké riziko nákupu ilegálnych prípravkov. V dostupnej ponuke sa totiž môžu vyskytnúť falšované prípravky, ktorých pôvod a zloženie nie sú známe. Takéto výrobky môžu prestavovať vysoké riziko nielen pre ošetrované rastliny, zdravie ľudí, ale v neposlednom rade aj pre životné prostredie. Podozrenia môžete hlásiť aj priamo na e-mail, ktorý zriadilo MPRV SR.

Agrorezort v týchto dňoch vyzýva všetkých pestovateľov, aby sa pri nákupe prípravkov na ochranu rastlín riadili platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod (tzv. Zelená kniha), ktorý je zverejnený na webovom sídle Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP).
Link: https://bit.ly/306InEf

ÚKSÚP zároveň prevádzkuje verejnú webovú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov s názvom „Informačný systém pre prípravky na ochranu rastlín“.
Link: https://bit.ly/2PwicEX

Poľnohospodári by pri kúpe prípravkov na ochranu rastlín mali od svojich dodávateľov vyžadovať číslo rozhodnutia o autorizácii alebo číslo rozhodnutia o povolení na paralelný obchod ponúkaných prípravkov. Takéto výrobky sa odporúča nakupovať od spoľahlivých a overených dodávateľov. Ďalej je vhodné vždy si overovať informácie v popise tovaru na samotnom balení s popisom tovaru na sprievodných a fakturačných dokladoch. 

Falošné výrobky predstavujú mimoriadne riziko pre rastliny, zdravie ľudí, život zvierat a môžu viesť k nezvrátiteľným škodám na životnom prostredí.

V prípade podozrenia na nelegálnosť prípravkov je potrebné bezodkladne kontaktovať príslušného fytoinšpektora v danom regióne resp. ďalších zástupcov Odboru ochrany rastlín ÚKSÚP, prípadne MPRV SR alebo Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS).

Kontakty na fytoinšpekciu Slovenskej republiky:
https://bit.ly/2MFvsG7

Kontakt na MPRV SR:
[email protected]

Zelená linka KÚFS 0800 110 110
alebo [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood