Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik 2020

11-12-2020

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik, ktoré sa konalo 09. decembra 2020.

Do výberového konania na obsadzovanú funkciu predsedu dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik sa prihlásili traja uchádzači, pozvaní boli traja uchádzači, ktorí splnili predpoklady v zmysle zákona o štátnom podniku. Výberového konania sa zúčastnili všetci traja pozvaní uchádzači a to: Ing. Marián Bulla, Ing. Ján Marcin, MBA a Ing. Martin Nevolný. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní na funkciu predsedu dozornej rady bude potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 % z celkového počtu bodov, čo predstavuje získať minimálne 88 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu možných 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila ich odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, ktoré sú potrebné na funkciu predsedu dozornej rady. Po posúdení a celkovom zhodnotení výsledkov jednotlivých uchádzačov komisia oznamuje, že Ing. Marián Bulla získal spolu 51 bodov, Ing. Ján Marcin, MBA získal spolu 49 bodov  a Ing. Martin Nevolný získal spolu 118 bodov z celkového počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že hranicu úspešnosti dosiahol jeden uchádzač a to Ing. Martin Nevolný. Ostatní dvaja uchádzači Ing. Marián Bulla a Ing. Ján Marcin, MBA nedosiahli potrebnú hranicu úspešnosti a skončili neúspešne.

Výberová komisia určila nasledovné poradie úspešných uchádzačov:

  1. Ing. Martin Nevolný

Výberová komisia na základe celkových výsledkov výberového konania  a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Ing. Martina Nevolného za predsedu dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood