Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznam

15-05-2013

Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod – Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 15.5.2013 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybratých potravín v apríli 2013".

Oproti predchádzajúcim rokom bol od roku 2013 zoznam potravinárskych výrobkov rozšírený o ďalšie výrobky, u ktorých bude odbor obchodnej politiky zverejňovať z údajov Štatistického úradu SR vývoj priemerných mesačných spotrebiteľských cien potravín.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood