Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznam

17-03-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Propagácia - Kalendár  veľtrhov a výstav zverejnilo dňa 17. 3. 2016  dokument „Kalendár veľtrhov a výstav 2016“, ktorý obsahuje zoznam domácich a zahraničných poľnohospodárskych a potravinárskych veľtrhov a výstav, ktoré budú v roku 2016 garantované ministerstvom.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood