Facebook Statistics

Aktuality

Oznam o plánovanej odstávke

20-05-2019

Dovoľujeme si vás informovať o plánovanej odstávke systému GSAA od 24.05.2019, 12:00 do 24.05.2019, 18:00, z dôvodu aktualizácie údajov a vykonávania priebežných prepočtov. Počas tejto odstávky bude aktualizovaná vrstva dielov pôdnych blokov registra LPIS na základe žiadostí žiadateľov a výsledkov kontrol na mieste.

Ďakujeme za pochopenie.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood