Aktuality

Oznam o plánovanej odstávke

20-05-2019

Dovoľujeme si vás informovať o plánovanej odstávke systému GSAA od 24.05.2019, 12:00 do 24.05.2019, 18:00, z dôvodu aktualizácie údajov a vykonávania priebežných prepočtov. Počas tejto odstávky bude aktualizovaná vrstva dielov pôdnych blokov registra LPIS na základe žiadostí žiadateľov a výsledkov kontrol na mieste.

Ďakujeme za pochopenie.