Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Odmietame spolitizovanie Protiinflačnej garancie

23-03-2023

Na základe diskusie k Protiinflačnej garancii v médiách i v politických kruhoch,  MPRV SR poskytuje nasledovné stanovisko.

Je skutočne zarážajúce, akým nevhodným spôsobom sa z aktivity tlmiacej potravinovú infláciu stáva politický súboj a zabúda sa na konečného užívateľa týchto výhod, ktorým je spotrebiteľ.

„Odmietam sa zúčastňovať tejto nevkusnej šarády, ktorá je zameraná výlučne na vytĺkanie politického kapitálu, pričom nikto z kritikov nepriniesol žiadne účinnejšie a reálne vykonateľné riešenie.“, konštatuje minister Vlčan.

MPRV SR prijalo záštitu nad aktivitou obchodníkov práve preto, aby sa z dobrého úmyslu stal verejný záväzok. „Pozorne sledujem dianie okolo Protiinflačnej garancie a som skutočne rád, že sa ku záväzku voči spotrebiteľovi rozhodli pridať aj obchodné siete nezdružené v žiadnej stavovskej organizácii. Znamená to, že na Slovensku stále panuje vysoká miera spoločenskej zodpovednosti.“, dodáva minister agrorezortu.

Nedokážeme si predstaviť žiadneho obchodníka, ktorý by v tejto dobe bral na ľahkú váhu vlastný dobrovoľný a dnes už aj verejný záväzok, smerujúci ku zmierneniu rastu cien potravín.

MPRV SR je pripravené doplniť a zaradiť do zoznamu Protiinflačnej garancie každý obchodný reťazec, ktorý na adresu [email protected] pošle vybrané potraviny, na ktoré bude garancia ceny uplatňovať. Agrorezort obratom doručí logo Protiinflačnej garancie a doplní obchodnú sieť do zoznamu zverejneného na webovom sídle MPRV SR https://www.mpsr.sk/protiinflacna-garancia/52---18627/.

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan verejne vyzýva každého v potravinovej vertikále, nech sa zapojí, pretože len spoločne dokážeme zmierniť infláciu. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood