Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Od rastlín závisí naše zdravie aj zdravie našej planéty

12-05-2022

Sekretariát Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (IPPC) zverejnil informáciu o tom, že Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo  dňa 29. marca 2022 rezolúciu vyhlasujúcu 12. máj ako „Medzinárodný deň zdravia rastlín (IDPH).

Rastliny tvoria 80 % potravy, ktorú konzumujeme, a produkujú 98 % kyslíka, ktorý dýchame. Na to, aby rastliny plnili tieto dôležité funkcie, sa musíme o ne náležite starať. V dôsledku pôsobenia  škodcov a chorôb rastlín sa každý rok stráca až 40 % produkcie potravinárskych plodín, čo má vplyv na potravinovú bezpečnosť aj poľnohospodárstvo, ktoré je hlavným zdrojom príjmov pre zraniteľné vidiecke komunity.

V októbri 2019 bol delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/1702) ustanovený zoznam škodcov, identifikovaných ako škodcovia s vysokou prioritou pre členské štáty EÚ na základe závažných ekonomických, sociálnych a environmentálnych problémov, ktoré môžu spôsobiť. Výber škodcov je založený na výsledkoch hodnotenia, ktoré boli vykonané Spoločným výskumným centrom Komisie a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín.

Klimatické zmeny a ľudské aktivity menia ekosystémy a poškodzujú biodiverzitu, pričom vytvárajú nové miesta, kde môžu škodcovia prosperovať. Medzinárodné cestovanie a obchod, ktorých objem sa za posledné desaťročie strojnásobil, tiež prispievajú významnou mierou k šíreniu škodcov a chorôb. Pri ochrane rastlín a prostredníctvom rastlín aj pri ochrane našej planéty každý z nás zohráva svoju úlohu.

Z príležitosti Medzinárodného dňa zdravia rastlín FAO organizuje 12. mája 2022 od 13,30 do 15,30 virtuálnu konferenciu na tému „Inovácie v oblasti zdravia rastlín pre potravinovú bezpečnosť“ a následne v  dňoch 21. – 23. septembra 2022 sa bude v Londýne konať medzinárodná konferencia o zdraví rastlín.

 Z dôvodu výskytu nových škodcov, ktorí spôsobujú významné hospodárske, spoločenské a environmentálne škody prešla v posledných rokoch legislatíva zdravia rastlín viacerými zmenami.  Sprísnili sa dovozné podmienky a kontroly vybraných druhov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov pri dovoze z tretích krajín. Všetky rastliny (patrí sem aj ovocie a zelenina) musia byť pri dovoze z tretích krajín sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením vydaným v krajine vývozu národnou organizáciou na ochranu rastlín, ako záruka, že tovar je bez výskytu škodlivých organizmov. Tieto pravidlá platia aj pre tovar neobchodného charakteru, internetový predaj a batožinu cestujúcich. Výnimkou z tejto povinnosti je iba dovoz banánov, ananásov, kokosových orechov, durianov a ďatlí.

Ďalšie zaujímavé informácie je možné nájsť na stránkach:

https://bit.ly/3L43yvD

https://bit.ly/3l55iuc

Registrácia na konferenciu možná na https://www.fao.org/plant-health-day/en


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood