Facebook Statistics

Aktuality

Nový generálny riaditeľ NPPC

15-06-2022

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan dnes (15. 6. 2022) vymenoval a uviedol do funkcie nového generálneho riaditeľa Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) Martina Polovku. „Želám pánovi Polovkovi veľa síl a pozitívnej energie pri vedení významnej agrorezortnej organizácii. Jeho vysoké kvality a bohaté pracovné skúsenosti v agrosektore ocenila na výberovom pohovore nedávno aj výberová komisia. Teším sa na úspešnú spoluprácu s novým generálnym riaditeľom NPPC,“ uviedol minister Vlčan pri odovzdaní menovacieho dekrétu. Slávnostného aktu sa zúčastnila spolu s ministrom generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Zuzana Nouzovská.

Ing. Martin Polovka, PhD.  je absolventom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie na STU v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium zamerané na fyzikálnu chémiu – hodnotenie kvality a stability potravinových systémov nedeštruktívnymi spektrálnymi metódami. V NPPC pôsobil v minulosti ako vedúci oddelenia chémie a analýzy potravín, bol aj zástupcom generálneho riaditeľa pre výskum. Pred vymenovaním do funkcie GR NPPC bol riaditeľom Výskumného ústavu potravinárskeho.

NPPC zabezpečuje komplexný výskum a zhromažďovanie poznatkov z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných, predovšetkým pôdnych zdrojov a vody pre pestovanie rastlín a chov zvierat, zabezpečenia kvality, bezpečnosti, inovácií a konkurencieschopnosti potravín i nepotravinárskych výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu, produkčného i mimoprodukčného vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a rozvoj vidieka a transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu užívateľom.

Kompletné informácie z výberového konania (vrátane záznamu z verejného vypočutia) sú zverejnené: https://lnk.sk/kfgk


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood