Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Nové vedenie MPRV SR navrhne zásadné zmeny vo fungovaní agrorezortu

17-04-2020

Takmer mesiac od vymenovania novej Vlády SR sa Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaoberá hĺbkovou analýzou fungovania celého agrorezortu. Ako prvé ministerstvo v pôsobnosti Hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) navrhne nové vedenie MPRV SR už v blízkej dobe zásadné zmeny vo fungovaní agrorezortu.

Šéf agrorezortu Ján Mičovský považuje za jeden z najväčších problémov situáciu v oblasti pôdy. Touto oblasťou sa preto intenzívne zaoberá štátny tajomník Martin Fecko, ktorý bude viesť celý proces nápravy chýb spojených s vlastníctvom a užívaním pôdy.

Dôležitou oblasťou agrorezortu, ktorú bude potrebné riešiť, sú aj závery Útvaru hodnoty za peniaze v súvislosti s revíziou výdavkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Práve procesom zefektívnenia fungovania rezortu a jeho podriadených organizácií sa bude zaoberať druhý štátny tajomník MPRV SR.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood