Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Nekŕmte zvieratá, ktoré Vám nepatria. Môžete ich zabiť.

15-01-2021

Na Slovensku sme v poslednom období zaznamenali viacero prípadov uhynutých koní. Dôvodom je snaha laickej verejnosti prilepšiť týmto zvieratám podaním rôzneho krmiva, najmä pečiva. Podobná situácia nastáva aj vo vzťahu k voľne žijúcej poľovnej zveri. Poskytnutie nesprávneho krmiva môže tieto zvieratá pripraviť o život a dobrý úmysel sa môže ľahko obrátiť na trestný čin týrania zvierat. Agrorezort preto upozorňuje a žiada návštevníkov prírody, aby nekŕmili zvieratá, za ktorých starostlivosť nezodpovedajú.

Verejnosť sa každoročne, najmä v zimných mesiacoch, snaží prilepšiť voľne žijúcej zveri alebo hospodárskym zvieratám, ktoré žijú vonku. Neodborné kŕmenie však môže takéto zviera stáť život.

Trávenie koní je prispôsobené na prijímanie malých dávok krmiva v častých intervaloch. Základnou zložkou potravy je objemové krmivo, teda ideálne od jari do jesene pastva a v zimnom období seno. Prídavok jadrového krmiva (obilniny) či rôznych výživových doplnkov dostávajú kone v záťaži, choré alebo so špeciálnymi potrebami. Každý chovateľ koní, ktorý sa o kone riadne stará, má kŕmne dávky nastavené podľa skutočných potrieb koňa.

Chovatelia evidujú prípady kŕmenia koní cudzími osobami takmer denne. Častokrát nepomáhajú ani tabuľky s upozorneniami, aby kone nekŕmili. Problémom je, že koňom je ponúkané aj to, čo majú ľudia práve pri sebe (sladkosti, sušienky a pod.). Vyskytujú sa aj prípady, kedy si na kŕmenie koní úmyselné donesú pečivo (suché i čerstvé), rôzne ovocie (jablká, hrušky, slivky, marhule a pod.) a zeleninu (mrkvu, zeler, cviklu, repu, zemiaky a pod.). Tešia sa, že koníkom týmto pomôžu a potešia ich. Opak je však pravdou a týmto kŕmením je možné sa ľahko dopustiť trestného činu týrania zvierat.

Nekontrolované množstvo krmiva alebo nevhodné krmivo pre kone môže a často aj spôsobuje veľké, až fatálne zdravotné problémy. Najčastejšie ide o kolikové stavy, kedy dochádza k upchatiu časti tráviaceho traktu až pretrhnutiu čriev alebo žalúdka, resp. upchatiu pažeráka, napr. vďaka množstvu ovocia, najmä jabĺk, ktoré v tráviacom trakte koní kvasia. Podobné problémy spôsobuje aj pečivo.

Vždy treba mať na pamäti, že kone niekomu patria, sú na niekoho pozemku a na tieto skutočnosti sa viažu aj príslušné zákony. V prípade podozrenia zo zanedbania starostlivosti o tieto zvieratá je potrebné obrátiť sa na miestne príslušnú veterinárnu a potravinovú správu. V prípade podozrenia na týranie zvierat aj na orgány činné v trestnom konaní.

Prikrmovanie voľne žijúcej zveri má tiež svoje pravidlá a povinnosti. Právne predpisy v oblasti poľovníctva určujú presné podmienky pre poľovníkov, za akých môžu zver prikrmovať, ako a kedy. Najmä v období sviatkov však poľovníci nachádzali na miestach určených na prikrmovanie zveri množstvo nevhodného krmiva, ktoré tam nemalo čo hľadať. Takéto nesprávne prikrmovanie spôsobuje voľne žijúcej zveri vážne tráviace problémy, ktoré majú podobne ako u koní, mnohokrát aj fatálne

následky. Rovnako prikrmovanie zveri v blízkosti ľudských obydlí často prispieva k prilákaniu diviačej zveri alebo ostatnej raticovej zveri, ktorá môže spôsobovať škody na poľnohospodárskych plodinách, aj na ovocných stromoch v záhradách.

Počet týchto prípadov narastá najmä v poslednom období, kedy za posledný rok evidujeme výrazne väčší počet ľudí v prírode a extraviláne obcí. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preto upozorňuje a žiada návštevníkov prírody, aby nekŕmili zvieratá, za ktorých starostlivosť nezodpovedajú. Svoj apel zdôvodňuje tým, že práve takýto dobre myslený čin, môže znamenať pre zvieratá tragický koniec. Agrorezort preto zdôrazňuje, že týmto kŕmením môže dôjsť veľmi ľahko k trestného činu týrania zvierat.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood