Facebook Statistics

Aktuality

Naše lesy predstavujú jedinečné prírodné bohatstvo

22-04-2022

Lesy nám poskytujú obrovský, nenahraditeľný zdroj energie a zároveň jedinečným spôsobom zachovávajú prirodzenú biodiverzitu. Dokážu predchádzať klimatickým zmenám, chránia pôdu aj vodu a sú domovom vzácnych druhov rastlín i živočíchov. Význam nášho jedinečného prírodného bohatstva vyzdvihol štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Kováč na slávnostnom otvorení 16. ročníka Lesníckych dní.

Tohtoročné podujatie má podtitul Lesy – mosty pre spoluprácu. Začiatok celoslovenského podujatia, ktorého cieľom je pripomínať nezastupiteľný význam a funkciu lesa pre spoločnosť, ako aj budovanie pozitívneho vzťahu medzi človekom a lesom, sa uskutočnil na Deň Zeme.

Bližšie informácie o sprievodných aktivitách a celom programe Lesníckych dní 2022 sú na webe: https://www.lesnickedni.sk/


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood