Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1115 z 31. mája 2023 o sprístupnení určitých komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a o ich vývoze z Únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 995/2010 (nariadenie o odlesňovaní, EUDR) – informácia

14-06-2024

Podrobnejšie informácie k nariadeniu o odlesňovaní, ktoré sa začne uplatňovať 30. decembra 2024  a  k jeho implementácii je možné nájsť na stránke Európskej komisie https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation_en?prefLang=sk. Ide o informácie a prepojenia k nasledovným oblastiam: Vykonávanie nariadenia o odlesňovaní, Platforma viacerých zainteresovaných strán pre ochranu a obnovu svetových lesov, Stredisko EÚ pre monitorovanie odlesňovania a degradácie lesov, Iniciatíva Tímu Európa zameraná na hodnotové reťazce, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu; Informačný systém, Často kladené otázky, Usmernenia, Súvisiace odkazy.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood