Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Najlepšie vitamíny dopestujeme rovno doma. Kupujme slovenské jablká

28-09-2021

Sezóna oberačiek jabĺk je v plnom prúde, v ovocných sadoch pri Dunajskej Lužnej sa na priebeh prác bol pozrieť aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. Pri tejto príležitosti odporučil slovenským spotrebiteľom nákup a konzumáciu našich jabĺk. Zároveň s ovocinármi prediskutoval ich aktuálne problémy aj investičné potreby do novej výsadby s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť v EÚ.

,,Tohtoročná úroda slovenských jabĺk je kvalitná, preto ich určite odporúčam našim spotrebiteľom, a tiež, aby venovali pozornosť pri nákupe ovocia krajine pôvodu. Okrem zdravého jablka ovocinári garantujú jeho čerstvosť. Spotrebitelia by si mali uvedomiť, že dodávateľský reťazec je v prípade našich jabĺk krátky, ovocie nestojí v skladoch, či prepravných kontajneroch, zároveň ovocinári nemusia používať toľko ošetrujúcich prípravkov. Naše jablká sú zdravšie, na stole ich máme priamo zo sadov," uviedol minister Samuel Vlčan.

Ministerstvo venuje rozvoju ovocinárstva zvýšenú pozornosť, ide totiž o tradičné odvetvie s vysokým potenciálom rozvoja regiónov. S cieľom podporiť výsadbu ovocných sadov aj technologicky inovovať ovocinárske podniky vyhlási Pôdohospodárska platobná agentúra v najbližšom období dve projektové výzvy. S celkovými alokáciami 159 miliónov a 170 miliónov eur. Tieto výzvy sú špeciálne určené aj na podporu mladých farmárov.

Pôdohospodárska platobná agentúra už vyhodnocuje žiadosti o úľavy na environmentálnej dani, tzv. zelenú naftu, ovocinári požiadali o úľavy v celkovej výške 128 879,49 eur.

V novom eurofondovom období do roku 2027 pripravuje rezort zvýšenú podporu ovocinárom. Viazané platby sa zo súčasných 400 eur/ha zvýšia v priemere na 700 eur/ha a bude podporených až 3400 ha s celkovou alokáciou 2,4 milióna eur na celé obdobie rokov 2023 - 2027. Vzrastie aj podpora ekologickej produkcie. Napríklad ovocné sady budú podporené sadzbou 800 €/ha v porovnaní so sadzbou z minulosti na úrovni cca. 670 eur/ha. Ovocie produkované v integrovanej produkcii bude podporené tiež zvýšenou sadzbou na úrovni 700 eur/ha v porovnaní so súčasnou sadzbou 500 eur/ha. Okrem hektárovej podpory budú ovocinári podporení aj investičnou podporou a finančnými nástrojmi. Celkový objem na investície je 366 mil. eur v rokoch 2023 – 2027, teda pri integrovanej produkcii zvyšujeme podporu na hektár sadu z 900 eur na 1 400 eur.

V tomto školskom roku pokračuje aj Školský program, v rámci ktorého ovocinári dodávajú čerstvé ovocie do škôl. Vďaka programu dostávajú tisíce žiakov produkty našich sadov, pestujú zdravé stravovacie návyky a konzumujú vitamíny v ich prirodzenej forme.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood