Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Na svetovej výstave v Dubaji prezentujeme inovatívne poľnohospodárske a potravinárske technológie

23-02-2022

Na svetovej výstave Expo Dubaj vrcholí tematický týždeň zameraný na udržateľné poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Slovensko v rámci neho zastupuje štátny tajomník agrorezortu Martin Kováč.

Štátny tajomník Martin Kováč vedie v Dubaji delegáciu zloženú zo slovenských potravinárov a výrobcov špičkových poľnohospodárskych a potravinárskych technológií. Podnikateľskú misiu sme zostavovali v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu. Cieľom je pomôcť slovenským spoločnostiam získať v krajine nové exportné príležitosti a odprezentovať špičkové slovenské produkty z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva.

Na výstave predstavujeme napríklad unikátnu technológiu spracovania peria do podoby tekutých ekologických hnojív, ktorá je zaujímavým príkladom využitia odpadov zo živočíšnej výroby. Slovensko sa prezentuje aj inovatívnym spôsobom použitia superabsorbentov a polymérov v poľnohospodárstve, pri odstraňovaní následkov ropných havárií a prírodných katastrof.

Súčasťou misie je aj slovenský výrobca ekologických obalov na jedlo z včelieho vosku a bavlny a taktiež tradičný výrobca dojčenskej výživy, pokrmov a nápojov, ktoré úspešne vyváža na niekoľko kontinentov.

Tematický týždeň sa nesie aj v znamení vodozádržných opatrení, ktoré sa netýkajú len našej krajiny, ale sú celosvetovou témou. Martin Kováč ako expert na vodozádržné opatrenia predstavil v slovenskom pavilóne zahraničným návštevníkom slovenský koncept „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“. Ako vysvetlil, práve uhlíkové poľnohospodárstvo má potenciál zapojiť poľnohospodárov a lesníkov do dosahovania spoločných klimatických cieľov.

Na výstave sa v rámci podnikateľskej misie predstavujú spoločnosti:

  • Natures
  • Luxury Delikates
  • Novofruct
  • Pewas
  • Rokosan
  • Rossumcafe
  • Peelo

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood