Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministri poľnohospodárstva EÚ rokovali o podobe budúcej politiky

01-07-2020

Pokrok v diskusii o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike bol hlavnou témou rokovania na videokonferencii ministrov poľnohospodárstva EÚ, ktorá sa konala 29.6.2020 v Bruseli. 

Už onedlho sa očakáva schválenie Viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027 a v tejto súvislosti sa otázkami súvisiacimi s rozpočtom pre poľnohospodárstvo zaoberali aj ministri poľnohospodárstva EÚ. Slovensko, zastúpené štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuelom Vlčanom, spolu s Poľskom, Lotyšskom, Litvou, Bulharskom a Estónskom, zdôraznilo potrebu urýchlenia externej konvergencie a žiadalo o dorovnanie priamych platieb pre našich poľnohospodárov.

Štátny tajomník v tejto súvislosti uviedol: „Rovnaké podmienky pre všetkých európskych farmárov pri plnení spoločných cieľov považujeme za predpoklad efektívnej a spravodlivej politiky. Nie je možné, aby naši poľnohospodári museli napĺňať rovnaké požiadavky a ciele ako zvyšok Európy a dostávali za to iba 78% financií“. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že slovenskí poľnohospodári musia dodržiavať rovnaké  pravidlá ako ich kolegovia, poberajú však nižšie priamy platby ako je priemer EÚ.

Preto je ich dorovnanie pre nás kľúčovou otázkou. Priame platby sú nástrojom na podporu príjmov poľnohospodárov a štáty, ktoré nedosahujú ani len priemer EÚ, na túto nespravodlivosť dlhodobo poukazujú. Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski prejavil pochopenie pre túto tému a ministrov podporil aj v ich požiadavke na adekvátny rozpočet pre Spoločnú poľnohospodársku politiku na roky 2021 až 2027.

O týchto otázkach však budú rozhodovať premiéri členských štátov, ktorí budú o nastavení rozpočtu rokovať na najbližšej Európskej rade, ktorá sa uskutoční v júli v Bruseli.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood