Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a Štátna veterinárna a potravinová správa preventívne kontrolujú vzorky kvôli vtáčej chrípke v Maďarsku

09-11-2016

Na juhu Maďarska v Békešskej župe objavili minulý týždeň nákazu vtáčou chrípkou. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou preventívne odoberajú vzorky a realizuje kontroly aj na Slovensku. Nákaza u nás preukázaná nebola.

Maďarský Národný úrad pre bezpečnosť potravín (Nébih) informoval, že na farme v Békešskej župe museli utratiť 9 tisíc moriek, pretože jeho laboratóriá potvrdili výskyt patogénneho vírusu vtáčej chrípky H5N8. Maďarský rezort poľnohospodárstva úrad bezodkladne prijal všetky nutné opatrenia, aby sa nákaza nešírila ďalej. Tamojšie ministerstvo zdôraznilo, že v súvislosti s uvedeným vírusom sa ešte nikdy neobjavilo ochorenie človeka. Vďaka európskemu rýchlemu výstražnému systému pre potraviny a krmivá bol zakázaný dovoz živej hydiny a hydinárskych výrobkov z Maďarska.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyzýva chovateľov, aby dodržiavali biologickú ochranu chovov, aby sa tak zabránilo kontaktu s divo žijúcimi vtákmi, ktoré v súčasnosti migrujú Európou. O situácii budeme priebežne informovať chovateľov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood