Facebook Statistics

Aktuality

Minister Vlčan rokoval v Izraeli o spolupráci

25-05-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) plánuje prehĺbiť spoluprácu s Izraelom vo viacerých oblastiach poľnohospodárstva. V dňoch 23. – 24. 5. 2022 minister Samuel Vlčan rokoval v Tel Avive s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Izraela, Odedom Forerom o manažmente vody v krajine, uhlíkovom poľnohospodárstve a o organizácii výrobcov v poľnohospodárstve.

Izraelské poľnohospodárstvo je známe intenzívnou výrobou, napriek nedostatku prírodných zdrojov, najmä vody a ornej pôdy. Stabilný rast poľnohospodárskej výroby je dôsledkom úzkej spolupráce medzi výskumnými pracovníkmi, poľnohospodármi a odvetviami súvisiacimi s poľnohospodárstvom. V tamojšej živočíšnej produkcii dominujú najmä mliečne a hydinové výrobky. Počas zimných mesiacov je Izrael európskym skleníkom, ktorý vyváža melóny, paradajky, uhorky, papriky, jahody, kivi, mango, avokádo, širokú škálu citrusových plodov, ruže a karafiáty. A práve voda ako bezalternatívny produkčný faktor zohráva v tejto krajine rozhodujúcu úlohu v úrodotvornom procese. „Aj my na Slovensku vieme, akú nezastupiteľnú úlohu plní voda. Pracujeme na tom, aby sme ju vedeli v krajine zachytávať, pretože to má mnohonásobný efekt nielen pre poľnohospodárov. V Izraeli môže byť súčasťou protipožiarnych systémov v lesoch, pretože každoročne ich sužujú obrovské a zničujúce požiare,“ uviedol minister Samuel Vlčan, ktorý zároveň ubezpečil, že Slovensko vie byť v oblasti vodozádržných opatrení Izrealu nápomocné pri výmene skúseností v tejto oblasti.

Ďalšou z tém bilaterálneho rokovania bolo uhlíkové poľnohospodárstvo. „V súčasnosti podrobne rozpracúvame koncept Pôda - uhlíková a vodná banka krajiny. Je to strategicky účinný nástroj ocenenia a financovania ekosystémových služieb pôdy a krajiny, preto dokážeme byť partnerom aj v tejto problematike,“ dodal Vlčan.

Poslednou z tém rokovania boli organizácie výrobcov, ktoré sú podstatnou súčasťou moderného poľnohospodárstva. Tieto prevádzky sú zamerané na činnosti, ako napríklad spoločné spracúvanie výrobkov svojich členov, spoločná distribúcia týchto výrobkov, balenie výrobkov, označovanie, využívanie skladovacích priestorov, obstarávanie vstupných výrobných surovín, plánovanie výroby či koncentrácia ponuky ich členov, vrátane uvádzania výrobkov na trh a ďalšie činnosti. „Na Slovensku máme skúsenosti nielen s organizáciami výrobcov ovocia a zeleniny, ale napríklad aj pri vinárskych výrobkov. Cieľom je pochopiteľne rozširovať tieto možnosti pre našich poľnohospodárov a hľadať všetky účinné možnosti na zlepšovanie domáceho trhu,“ uzavrel minister Vlčan.

Súčasťou dvoj-dňovej návštevy ministra bola aj účasť na exportom fóre s vybranými firmami a tiež návšteva vedeckého centra Volcani, s ktorým chce rezort nadviazať spoluprácu v oblasti projektov Horizon Europe, nakoľko od minulého roka sa Izrael môže podieľať na financovaní vedy a výskumu aj z týchto zdrojov. 

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood