Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Takáč: Lykožrútová kalamita sa vyšetruje a po zlyhaniach predchádzajúcich vedení konečne aj efektívne odstraňuje. Zároveň sa nad Čiernym Balogom budujú vodozádržné opatrenia

18-06-2024

Polícia začala trestné stíhanie pre neriešenie lykožrútovej kalamity na Horehroní, ktorá sa medzičasom rozšírila na dva ďalšie okresy. Minister  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč na dnešnej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici potvrdil, že sa začalo s intenzívnym spracúvaním kalamity, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu lykožrúta, ako aj s budovaním vodozádržných opatrení na ochranu obyvateľov Čierneho Balogu.

Ako som avizoval v marci na tlačovej konferencii v Čiernom Balogu, teraz môžem povedať, že sme prijali okamžité opatrenia, ktoré eliminujú šírenie kalamitnej situácie a umožnia nám sanovať stav spôsobený nečinnosťou prechádzajúcich vedení. Podarilo sa nám výrazne navýšiť výrobné kapacity v ťažbe a odvoze kalamitného dreva, čo je základným predpokladom na zastavenie šírenia podkôrnika, ktorý už ohrozuje aj 10 miliónov kubíkov smreka na Poľane,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici minister Takáč. V súvislosti s neriešením lykožrútovej kalamity podal minister aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Zároveň aj súčasné vedenie štátneho podniku LESY SR preveruje postupy konkrétnych zamestnancov, lesných správ, odborných lesných hospodárov a lesníkov v roku 2022.

Počiatočný stav kalamity bol v januári minulého roka na úrovni 165 tis. m³, až v závere roka sa však pristúpilo k razantnejšiemu spracovaniu podkôrnikovej kalamity a podarilo sa spracovať vyšší objem ako bol prírastok.  Aj z tohto dôvodu predstavoval celkový prírastok nespracovanej kalamity za rok 2023 v takmer 431 tis. m³. V dôsledku miernej zimy celkového oteplenia na tento rok odborníci predikujú prírastok vyše 536 tis. m³.

Za mesiac január 2024 sa spracovalo 50 tis. m³ kalamitnej hmoty. Pribudlo však 70 tis. m³. „Osobne som terén nad Čiernym Balogom navštívil aj v máji. A jedinou šancou, ako zachrániť Poľanu či Dobročský prales, je čo najrýchlejšie odpratať všetko mŕtve drevo a napadnuté stromy z postihnutých oblastí, aby sa podkôrniky v priaznivých podmienkach nemnožili a nenapádali ďalšie stromy,“ zdôraznil minister Takáč potrebu urgentnej ťažby a špeciálneho spracovania.

Na odstránení kalamity bolo nasadených zo strany štátneho podniku 105 pracovných skupín. Interné kapacity, ako aj kapacity zazmluvnených dodávateľov napriek maximálnemu vyťaženiu  nedokážu zabrániť ďalších škodám, preto LESY SR vstúpili do rokovania so skúsenými slovenskými spoločnosťami. Uvedený postup v danej situácii umožňuje, , v prípade mimoriadnej situácie, aj zákon o verejnom obstarávaní.

Hoci za posledné tri roky predchádzajúcej vlády bolo zvykom uzatvárať zmluvy napriamo s konkrétnym jedným vybraným subjektom a zneužívala sa takto mimoriadna situácia, nové vedenie LESY SR postupovalo nanajvýš transparentne. Na rokovanie sme vyzvali  3 technologicky vybavené spoločnosti, ktoré poznajú dotknuté územia, pretože  momentálna situácia s kalamitou si vyžaduje nasadenie špeciálnej techniky ako sú napr. procesorové technológie, harvestorové technológie vybavené trakčnými navijakmi, ktoré umožňujú spracovanie kalamity aj v sklonoch nad 30 percent alebo lanovky či vyťahovacie navijaky a pod. Uvedeným spôsobom plánujeme spracovať takmer 375-tisíc m3 kalamitného dreva za 4 mesiace, a to aj v najťažších a neprístupných terénoch Horehronia,“ hovorí Tibor Menyhart, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR.

LESY SR a ministerstvo sa v spolupráci so zástupcami obce Čierny Balog podieľajú na budovaní vodozádržných opatrení, ktoré zvýšia bezpečnosť obyvateľov obce. Myslí sa aj na ochranu povrchových zdrojov pitnej vody. So správou ciest Vyššieho územného celku Banská Bystrica sa vykonala pasportizácia ciest a bude sa dohliadať na ich stav počas celého času spracovania kalamity.

Po sanácii kalamity bude dôležitá aj obnova lesov. „Začiatkom roka plánujeme začať vysádzať nové stromy, zmiešané lesy, ktoré sú prírode bližšie a budú prirodzene odolnejšie voči podkôrnikom,“ dodal na záver minister Takáč.

Prezentácia: https://we.tl/t-psUzA1YOdx


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood