Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Takáč: Dávame viac peňazí na kvalitné slovenské potraviny

10-06-2024

Pusté Úľany, 10. júna 2024 – Potravinovú sebestačnosť a produkciu zdravých slovenských potravín podporí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky navýšením podpory o 5,5 milióna eur. Na dnešnej tlačovej konferencii to potvrdil minister Richard Takáč.

„Plníme sľub, ktorý dal premiér poľnohospodárom na výjazdovom rokovaní vlády v Dolnej Krupej. Podpora agrosektora je jednoznačnou prioritou vlády Roberta Fica. Podarilo sa nám nájsť dodatočných 5,5 milióna eur, aby sme vedeli vyhovieť všetkým žiadostiam,“ vyjadril sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč a dodáva, že viac peňazí pre slovenských prvovýrobcov podporuje potravinovú sebestačnosť Slovenska, ktorá je v pestovaní zemiakov, zeleniny či ovocia nedostatočná.

Slová ministra Richarda Takáča potvrdil Róbert Kovács, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy: „Oceňujem, že prísľuby, ktoré nám boli dané pánom premiérom i ministrom pôdohospodárstva ešte v januári, sú dnešným dňom naplnené.“

Viac peňazí pre kvalitnejšie slovenské potraviny

Medzi obľúbené plodiny na Slovensku dlhodobo patria aj zemiaky. Napriek tomu pozorujeme dlhodobý pokles ich produkcie. Vzhľadom na klimatické zmeny a nepredvídateľný vývoj počasia sa pestovanie zemiakov stáva v plnej miere závislé od závlah. Aj preto sa pestovanie zemiakov presúva do oblastí južného Slovenska, kde sa závlahy využívajú.

Pestovanie zemiakov na Slovensku nikdy nepatrilo k bezproblémovým odvetviam poľnohospodárstva. Veľké problémy môžeme badať aj v súčasnosti. Týkajú sa nestability úrod, čo vysokých výrobných nákladov, z čoho vyplýva nízka ekonomická efektívnosť a tým je ovplyvnený aj pokles pestovateľských plôch.

„V sebestačnosti zemiakov sme niekde na úrovni 50%, pri zelenine okolo 35% - 40%, a pri ovocí dokonca iba na približne 30%. Máme oveľa väčší potenciál. Dokázali by sme vyprodukovať oveľa viac kvalitných slovenských potravín a štátna pomoc, ktorú dnes prezentoval pán minister, nám v tom veľmi pomôže,“ vysvetlil predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR Jozef Šumichrast.

Máme veľké rezervy aj v produkcii ovocia

Hoci je o slovenské ovocie medzi spotrebiteľmi záujem, producenti nie sú schopní pokryť tento dopyt. Dôvodom je malá výmera ovocných sadov.

Dôvody vysvetľuje Marián Varga, predseda Ovocinárskej únie: „Slovenské ovocinárstvo disponuje malou výmerou ovocných sadov, preto nevieme zabezpečiť dostatok kvalitného slovenského ovocia pre našich spotrebiteľov. V súčasnosti vieme pokryť iba 30% dopytu. Aj vďaka pomoci, ktorú dnes prezentoval pán minister, vieme postupne vysádzať nové ovocné sady a zvýšiť podiel slovenského ovocia v horizonte 10 rokov na 70% až 100% dopytu.“

Na podporu špeciálnej rastlinnej výroby bolo pôvodne vyčlenených 8 miliónov eur.  Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč túto podporu zvýšil o 5,5 mil. eur na celkových 13,5 milióna eur. Okrem pestovateľov zemiakov sú oprávnenými žiadateľmi pestovatelia ovocia, zeleniny, okopanín, strukovín, chmeľu, vinič, minoritných plodín, podnikatelia v akvakultúre a so zakrytými plochami.

„Našim cieľom je podporiť zvyšovanie potravinovej sebestačnosti. Slovenské potraviny sú kvalitné a preto naša vláda podporuje zvyšovanie ich produkcie,“ zdôraznil na záver Richard Takáč.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood