Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Samuel Vlčan podpísal Memorandum o spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou

26-04-2022

Významný krok pri budovaní moderného slovenského pôdohospodárstva. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan a rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) Klaudia Halászová dnes slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci. Cieľom dokumentu je vytvorenie základného rámca pre partnerstvo a spoluprácu SPU s MPRV SR v oblasti vedy, výskumu a inováciách, vzdelávania, poradenstva a spolupráce s praxou a profesijnými organizáciami, združeniami a poľnohospodárskou samosprávou. „Som úprimne rád, že memorandom naštartuje celý proces zrodu Inovačného centra, ktoré významne posilní najmä výskumný priestor v našom agropotravinárstve. Získané poznatky budú mať pozitívny dopad na poľnohospodársku prax a vďaka tomu sa dokážeme aj na Slovensku posúvať k čoraz viac žiadaným inováciám,“ uviedol minister Vlčan. Univerzita a ministerstvo budú aktívne spolupracovať v napĺňaní spoločných cieľov definovaných vo „Vízii spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035“, schválenej vládou SR v decembri 2021.

Záznam z podpisu Memoranda a následného brífingu nájdete na tomto linku: https://lnk.sk/acr2


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood