Facebook Statistics

Aktuality

Minister Samuel Vlčan na Valnom zhromaždení Agrárnej komory Slovenska

22-06-2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan sa zúčastnil na Valnom zhromaždení Agrárnej komory Slovenska (AKS). Vo svojom príhovore počas slávnostnej časti prítomným hosťom priblížil kľúčové priority aj výzvy svojho pôsobenia v agrorezorte. Minister víta otvorený dialóg a verí na spoluprácu, ktorá bude cenným prínosom pre rozvoj poľnohospodárstva i napredovania slovenského vidieka.

Dohoda o Spoločnej poľnohospodárskej politike, akreditácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), efektívne a transparentné procesy, účinné kontrolné mechanizmy v agrorezorte patria medzi zásadné výzvy nového ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana, ktorý v utorok poctil svojou prítomnosťou Valné zhromaždenie Agrárnej komory Slovenska. „Ste významnými partnermi agrorezortu  a verím, že nadviažeme na veľmi podnetnú spoluprácu pri riešení všetkých problémov a uvádzaní národných pôdohospodárskych stratégií do praxe. Aktívny dialóg je kľúčom k správnym riešeniam do budúcnosti,“ uviedol vo svojom príhovore minister Vlčan.

Šéf slovenského agrorezortu využil príležitosť na informovanie členov AKS o nedávnych rokovaniach Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Lisabone. „Hovoril som o tom s ministrami členských krajín a poviem to aj tu, že Slovenská republika nepristúpi k dohode, pokiaľ nebudú k environmentálnym cieľom nastavené adekvátne sociálne a ekonomické opatrenia pre našich poľnohospodárov a potravinárov. Už budúci týždeň máme ďalšiu Radu ministrov AGRIFISH a ja verím, že sa v tejto téme posunieme bližšie k cieľu, aby sme stihli rok 2023 - keď má SPP nadobudnúť svoju účinnosť,“ vyhlásil Vlčan.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR okrem iného uviedol, že k úspešnému rozvoju poľnohospodárstva a krajinotvorby je dôležité aj čerpanie fondov EÚ. „Na tento rok je na investície do poľnopodnikov - špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu vyčlenených až 159 miliónov eur. Pripravujeme aj ďalšie dve výzvy, na podporu pre uvádzanie na trh, resp. vývoj poľnohospodárskych výrobkov s alokáciou 170 miliónov eur a na podporu spolupráce medzi malými podnikmi,“ povedal minister Vlčan, ktorý dodal, že jednou z jeho najbližších priorít bude rozvoj celého odvetvia rastlinnej a živočíšnej výroby, ako aj domácej produkcie potravín a zvyšovanie jej podielu na domácom trhu.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood