Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Richard Takáč sa vybral debatovať s poľnohospodármi o priamych platbách

31-01-2024

Minister Richard Takáč sa včera, 30. januára 2024 osobne stretol s asi 50 farmármi a poľnohospodármi z rôznych regiónov Slovenska. Vypočul si ich a otvorene s nimi diskutoval najmä o otázke priamych platieb, ale aj ďalších horúcich témach, ktoré pália ľudí z agrorezortu.

Sociálny dialóg a aktívna komunikácia sú podľa ministra Takáča základ funkčného agrorezortu, v ktorom sa rozhodnutia nedajú robiť od stola v Bratislave. „Ľudí si treba vypočuť, diskutovať s nimi, hľadať riešenia problémov, ktoré ich trápia,“ vyjadril sa minister bezprostredne po stretnutí. Ústrednou témou stretnutia boli priame platby, ktoré mnohým farmárom dodnes neboli vyplatené a nemajú vedomosť ani o zálohových platbách. Stretnutia sa s ministrom zúčastnil aj Dušan Gábor, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Minister garantoval, že vedenie rezortu podniká kroky na to, aby poľnohospodárom a farmárom v čo najväčšej miere procesy zjednodušilo, hoci za ne nesie zodpovednosť predchádzajúce vedenie. Dôležitá je najmä aktívna komunikácia medzi oboma stranami a sociálny dialóg.

Viac z stretnutia nájdete na https://fb.watch/pV-5pEp-Ta/.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood