Facebook Statistics

Aktuality

Mičovský: Fyzické násilie na poliach nestrpíme

28-05-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Tibor Guniš dnes informovali, že fyzické násilie na poliach nebude ďalej tolerované. Agrorezort aj agentúra začali s prípravou opatrení, ktoré násilníkov odstrihnú od poľnohospodárskych podpôr.

„Takéto správanie nestrpím. Po minulotýždňovej bitke som dal pokyn na prípravu tvrdých opatrení proti farmárom, ktorí sa takýchto skutkov dopustia. Budú vylúčení z dotačných schém a prídu o poľnohospodárske podpory. Zároveň je nevyhnutné, aby spoločnosť i všetky orgány moci takéto skutky a ich páchateľov jednoznačne a príkladne odsúdili. Nestačí len zdvihnúť prst. Musia prísť jasné činy, ktoré preukážu, že takéto praktiky sa na Slovensku nebudú tolerovať a ich páchatelia budú prísne potrestaní,“ zdôraznil minister Ján Mičovský.

„Takéto správanie medzi farmármi, ale nie len medzi farmármi je neakceptovateľné. Namiesto toho, aby si chlapi spolu sadli a dohodli sa, kto čo obhospodaruje, skončí sa to fyzickým násilí. Pri uvedení do funkcie som povedal, že digitalizácia je jedna z mojich priorít. Práve tá je jedným z nástrojov ako sa dopátrať pravdy. Chceme využiť dáta zo satelitných snímok, z katastra a z rôznych iných ďalších dátových zdrojov formou, ktorá bude jednoducho a rýchlo použiteľná pri rozhodovacom procese. Samozrejme, tieto procesy chceme aplikovať tak, aby ich vedel veľký, ale aj malý farmár jednoducho „čítať“,“ uviedol Tibor Guniš.

Opatrenia proti takýmto praktikám neakceptovateľným praktikám niektorých farmárov si vyžiadajú aj legislatívne úpravy. Ovplyvnia pritom všetkých žiadateľov. Cieľom agrorezortu však je, aby dopad na poctivých žiadateľov bol minimálny.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood