Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Mičovský a Hattas vyzývajú odborníkov na riadenie výstaviska Agrokomplex

01-06-2020

 Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský a primátor mesta Nitra Marek Hattas rokovali o situácii v súvislosti s Národným výstaviskom Agrokomplex. Výstavisko, ktoré je jednou z hlavných dominánt mesta pod Zoborom, sa kvôli zákazu hromadných podujatí nachádza v zložitej situácii. Agrorezort zároveň aktuálne hľadá nového riaditeľa tohto štátneho podniku.

 „Národné výstavisko Agrokomplex je symbolom celého agrorezortu na Slovensku. Pandémia COVID-19, nesprávne hospodárenie predchádzajúcich vlád a často sa meniaci riaditelia ho však ťažko zasiahli. Spoločne s pánom primátorom Hattasom preto chceme vyzvať manažérov, odborníkov na krízové riadenie a ľudí s morálnym kreditom, aby sa do výberového konania zapojili," uviedol Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 „Pre Nitru je Agrokomplex strategickým podnikom, ktorý prináša každoročne do mesta vyše 600 000 návštevníkov. Má významný pozitívny vplyv na našich podnikateľov, ale aj na zamestnanosť. Aj s pánom ministrom preto chceme vyzvať schopných manažérov, aby sa zapojili do výberového konania, ktoré končí 4. júna," povedal Marek Hattas, primátor Nitry.

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre 21. mája 2020. Výberové konanie bude prebiehať dvoma kolami výberu a uskutoční sa písomnou a ústnou formou. Úspešní uchádzači z prvého kola postúpia do druhého kola výberového konania.

Ministerstvo vo výberovom konaní požaduje u nového riaditeľa štátneho podniku vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Nový šéf musí mať aspoň tri roky praxe v riadiacej funkcii a skúsenosť s riadením podniku v kríze. Nový riaditeľ musí mať manažérske, riadiace a organizačné schopnosti. Vítané sú skúsenosti s organizovaním výstav na národnej a medzinárodnej úrovni. Podmienkou účasti na výberovom konaní je aj zaslanie návrhu stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR.  Bližšie informácie nájdu uchádzači na https://bit.ly/36F0js0.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood