Facebook Statistics

Aktuality

Matečná: Slovenské potraviny začínajú získavať zahraničných spotrebiteľov

05-02-2020

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií vyzdvihla aktivity na podporu expanzie slovenských potravinárov, ktoré naštartovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pod vedením Gabriely Matečnej.

  • Opatrenia agrorezortu rozcestovali slovenských potravinárov a otvorili im dvere aj na ťažko dostupné trhy
  • Bezplatný nástroj určený pre slovenských potravinárov s exportným potenciálom

„Keď som v roku 2016 prebrala vedenie agrorezortu, podpora expanzie slovenských potravinárov do zahraničia bola výrazne poddimenzovaná. Dnes aj vďaka Slovenskej národnej strane môžem povedať, že máme za sebou kusisko kvalitnej, svedomitej práce, ktorá má viditeľné výsledky. Strojnásobili sme podporu na prezentáciu potravinárov na prestížnych zahraničných i domácich výstavách, postavili pre nich národné stánky, ktoré na významných podujatiach dlhodobo absentovali a zorganizovali sme pre nich aj špeciálne podnikateľské misie a prezentačné dni. A najmä, naši producenti na nich nielen nadviazali obchodné styky, ale aj uzatvorili obchodné kontrakty,“ uviedla po dnešnom zasadnutí Rady vlády SR na podporu exportu a investícií vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).

Propagovať kvalitné slovenské potraviny v zahraničí pomáha aj unikátny projekt – Slovak Food Export, ktorý agrorezort spustil koncom minulého roka. „Veľvyslanci a ani ekonomickí diplomati, ktorí majú v portfóliu naše územie, nedisponovali základnými informáciami o slovenských výrobcoch potravín a ich výrobkoch s exportným potenciálom. To boli dôvody, ktoré nás podnietili k tomu, aby sme vytvorili exportnú databázu potravinárskych spoločností – Slovak Food Export,“ vysvetlil Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.

Elektronická databáza slovenských výrobcov a potravinárskych výrobkov slúži ako pomoc pri hľadaní nových odbytových miest a rozširovaní trhov pre slovenských potravinárov. Jej cieľom je propagovať kvalitné slovenské potravinárske produkty v zahraničí a zároveň podporovať a rozvíjať náš potravinársky priemysel. Databázu agrorezort oficiálne spustil začiatkom novembra minulého roka pri príležitosti prvého ročníka výstavy GASTRA&KULINÁRIA v Nitre.

Exportnú databázu využívajú veľvyslanci a ekonomickí diplomati počas rokovaní a pri hľadaní nových odbytových možností pre slovenské spoločnosti. Určená je aj pre všetkých zahraničných nákupcov, distribútorov, importérov, zástupcov maloobchodných a veľkoobchodných sietí.

Prihlásiť sa do nej môže bezplatne každá slovenská potravinárska výrobná spoločnosť, ktorá exportuje do zahraničia alebo to má vo svojej dlhodobej stratégii. Registrácia pre záujemcov o zaradenie do databázy je úplne bezplatná. Databáza je dostupná na stránke www.bestslovakfood.com a spravuje ju MPRV SR. Na jej príprave participovali slovenské potravinárske spoločnosti, ktoré sú skúsenými exportérmi.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood