Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Matečná chce zakázať pestovanie GMO na území Slovenska

24-02-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností podpísali memorandum o spolupráci v oblasti bielkovinovej sebestačnosti a dobrovoľnej schémy označovania potravín, krmív a výrobkov poľnohospodárskej prvovýroby vyrobených bez použitia geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Memorandum prinesie spotrebiteľom lepšiu informovanosť o produktoch bez použitia GMO. Agrorezort tým chce presadiť zdravšie a ekologickejšie produkty na slovenskom trhu.

  • MPRV SR a ZVKSOS podpísali memorandum o spolupráci v bielkovinovej sebestačnosti a produktov bez použitia GMO
  • Memorandum zavádza aj dobrovoľnú schému označovania potravín vyrobených bez GMO
  • Produkty bez GMO sú našou konkurenčnou výhodou na svetovom trhu

„V súlade s programom Slovenskej národnej strany chcem docieliť zelené, moderné a digitálne poľnohospodárstvo na Slovensku. Naším úmyslom do budúcna je úplne zakázať pestovanie GMO na poliach našej krajiny. Memorandum, ktoré sme dnes podpísali, je dôležitým krokom na tejto ceste,“ uviedla Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS), počas podpisu memoranda o spolupráci so Zväzom výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností.

V Slovenskej republike, ako aj v iných členských štátoch EÚ, je povinné len označovanie potravín a krmív obsahujúcich, skladajúcich sa alebo vyrobených z autorizovaných geneticky modifikovaných organizmov s minimálnym limitom uvedeným v nariadení. Slovensko preto prichádza s novinkou, ktorá poteší všetkých spotrebiteľov so záujmom o ekologickejšie produkty na našom trhu.

Memorandum o spolupráci medzi MPRV SR a ZVKSOS zavádza dobrovoľnú schému certifikácie a označovania produktov „vyrobených bez použitia GMO“ s kontrolou na každom stupni výrobnej vertikály a s príslušnými akreditáciami. Vstup do tejto schémy je pre komerčné subjekty agropotravinárskej vertikály dobrovoľný a subjekty sa ním zaväzujú dodržiavať výrobu bez použitia GMO. Cieľom je dosiahnutie lepšej informovanosti a presadzovanie zdravších a ekologickejších produktov na našom trhu.

Keďže v EÚ nie je povolené pestovať žiadnu GM sóju, ale je povolené dovážať a používať na potravinárske a krmovinárske využitie GM sóje, najrizikovejším stupňom výrobnej vertikály je výroba kŕmnych zmesí a samotné kŕmenie hospodárskych zvierat. Agrorezot spolu so ZVKSOS preto zavádza kontrolu akreditovanými metódami (odber vzoriek a ich analýza) a vo výrobe vylučuje použitie všetkých GMO, aby sa predišlo porušeniu zákona o potravinách vo vzťahu k zavádzaniu spotrebiteľa. Tieto aspekty boli na odporúčania ministerstva zapracované aj do projektu ZVKSOS s názvom „Výroba a produkcia v čistej línii bez použitia GMO“.

Presadzovanie pestovania bielkovinových krmív bez GMO pomôže slovenským poľnohospodárom. Ministerstvo preto podporuje aktivity k dosiahnutiu proteínovej sebestačnosti.

„To, že sa na Slovensku geneticky modifikované plodiny nepestujú, je našou obrovskou konkurenčnou výhodou na svetovom trhu, ktorú musíme využiť a udržať si ju aj do budúcna. Najlepšou cestou, ako osloviť spotrebiteľa, je práve takéto certifikované označovanie produktov bez GMO,“ zdôraznil Marian Uhrík, predseda predstavenstva Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností.

Pre realizovanie spolupráce bude zriadená spoločná pracovná skupina strán memoranda, ktorá bude koordinovať a pripravovať aktivity slúžiace na dosiahnutie predmetu a cieľa tohto memoranda.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood