Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Kaštieľ vo Svätom Antone prechádza najväčšou rekonštrukciou od svojho vzniku

17-02-2020

Klenot medzi poľovníckymi kaštieľmi, kaštieľ vo Svätom Antone, prechádza už niekoľko mesiacov zásadnou rekonštrukciou. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) uvoľnilo v roku 2017 na jeho obnovu vyše tri milióny eur.

  • Z prostriedkov agrorezortu sa obnovujú historické priestory kaštieľa vo Svätom Antone
  • Pribudne kaviareň, chýbajúce sociálne zariadenia aj reprezentačné priestory
  • Z finančnej pomoci sa už podarilo zrekonštruovať poškodenú kaplnku z 18. storočia

„Kaštieľ vo Svätom Antone je právom označovaný za historický unikát, pretože si zachoval pôvodnú podobu s kompletným dobovým zariadením. Ako celoslovenské poľovnícke múzeum je uznávaný v medzinárodných odborných kruhoch. Jeho atraktivitu podčiarkuje rastúca návštevnosť, ktorá každým rokom láme rekordy. Snahou SNS je chrániť kultúrne dedičstvo Slovenska pre budúce generácie a zároveň rozvíjať domáci cestovný ruch. Ministerstvo pod našim vedením preto ako zriaďovateľ múzea vyčlenilo v roku 2017 sumu 3,3 milióna eur na jeho rekonštrukciu. Prostriedky sú určené nielen na nevyhnutné rekonštrukčné práce, ale aj skvalitnenie a rozšírenie služieb pre návštevníkov. Ide o najväčšiu rekonštrukciu od jeho výstavby v roku 1750,“ vysvetlila vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).

Dôležitou súčasťou rekonštrukčných prác je vybudovanie vegetačnej čistiarne, keďže kaštieľ nedisponoval adekvátnym systémom čistenia a likvidácie odpadových vôd. Čistiareň odbúra problém s kolísavým prítokom, ktorý komplikoval čistenie vody najmä pri nárazových akciách.

Rekonštrukciou prechádza aj nádvorie, ktoré bude naďalej riešené ako spoločenský priestor pre kultúrne akcie. Podujatia, ako sú Detské dni sv. Huberta či letné divadelné predstavenia „Paradájz Píkčr“, ho každoročne zapĺňajú tisíckami návštevníkov. Honosný areál svätoantonského kaštieľa je aj dejiskom najväčšieho sviatku poľovníkov „Dni Svätého Huberta“, ktorý sa tu koná od roku 1991. Výsledná podoba nádvoria sa bude zhodovať s historickými a dobovými dokumentmi.

Využitie dostane vďaka rekonštrukcii aj suterén kaštieľa. Múzeum v ňom zriadi reprezentačné priestory, ktoré poskytnú rôzne možnosti využitia. Súčasťou je aj vytvorenie chýbajúcich sociálnych zariadení a rekonštrukcia schodišťa smerujúceho na prízemie. Návštevníci sa dočkajú aj priestoru, v ktorom sa budú môcť počas celého roka občerstviť. Na prízemí južného krídla kaštieľ rastie kaviareň, ku ktorej bude počas horúcich mesiacov pristavená letná terasa.

„Keď si chceme zachovať naše dedičstvo, musíme týmto historickým pamiatkam vrátiť pôvodnú nádheru. Kultúrne dedičstvo je esenciou každej krajiny a aj my očakávame, že naši potomkovia budú chrániť to, čo sme spoločne zveľadili,“ poznamenal Štefan Engel, riaditeľ svätoantonského múzea.

Z finančnej pomoci MPRV SR sa už podarilo kompletne zrekonštruovať neskorobarokovú kaplnku sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia, ktorá patrí do správy svätoantonského múzea a niekoľko desaťročí bola v žalostnom stave. „Kaplnku dlhé roky poškodzovala povrchová voda, ktorá spôsobovala jej vlhnutie. Preto sme urobili veľké odkopy, kaplnku sme odrenážovali a okolitý terén sme vyspádovali tak, aby ju už voda neohrozovala,“ vysvetlil riaditeľ múzea. Kaplnka dostala aj novú fasádu a obnovili sa kamenné časti, ktoré boli už rozpadnuté. Návštevníci budú môcť po dlhých rokoch obdivovať aj zreštaurovaný interiér, v ktorom sa zachovali pôvodné freskomaľby Antona Schmidta a nádherný oltár.

Rekonštrukčné práce prebiehajú vo svätoantonskom múzeu pod dohľadom pamiatkového úradu a archeológa od roku 2018 a sfinalizované by mali byť do konca júla tohto roka. Doposiaľ múzeum preinvestovalo približne 40 percent z vyčlenených prostriedkov.

MPRV SR ako zriaďovateľ múzea sa finančnými príspevkami aktívne podieľa na jeho zveľaďovaní. S jeho finančnou pomocou sa už podarilo v predchádzajúcich rokoch úspešne zrekonštruovať drevené mostíky a akvadukty v parku, oporný múr a strechy kaštieľa a tiež príjazdovú cestu do parku.

 

foto01 – Vysvätenie zrekonštruovanej kaplnky sv. Jána Nepomuckého

foto02 a foto03 – rekonštrukčné práce v areáli Kaštieľa vo Svätom Antone


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood