Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Kalendár veľtrhov a výstav 2020

05-03-2020

Kalendár veľtrhov a výstav 2020

Aktualizované 4.09.2020

V roku 2020 sa budú realizovať nasledovné veľtrhy a výstavy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky:

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike
- poľnohospodárske a potravinárske  výstavy:

 1. Agrokomplex, Nitra 20. - 23.8.2020 zmena: zrušené
 2. Festival národných špecialít 2020, 20. - 23.8.2020 zmena: zrušené   
 3. GASTRA & KULINÁRIA, Nitra, 4. - 7.11.2020 zmena: termínu
 4. Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra 20. - 23.08.2020 zmena: zrušené
 5. Potulky vidiekom, Nitra, 10.-13.9.2020 zmena: zrušené
 6. Ovenálie 2020, Východná, 14.06.2020 zmena: zrušené
 7. Kôň 2020, Trenčín, 12. 09. 2020
 8. Celoslovenské dni poľa 2020, Dvory nad Žitavou, 3.6 -3.7. 2020 zmena termínu
 9. JAHRADA 2020, Trenčín, 09. -10.10.2020 zmena:  zrušené
 10. ZÁHRADKÁR 2020, Trenčín, 15. -19.04.2020 zmena:  zrušené
 11. Jeseň v záhrade 2020, Trenčín, 9. – 11. október 2020 zmena: doplnená výstava
 12. Celoštátna výstava zvierat 2020, Nitra, 28.-29.11.2020
 13. Demeter, 23.10.2020 zmena:  zrušené
 14. Danube Wine Challenge, Chateau Béla, Belá,  18. - 22.11.2020 zmena: doplnená výstava
 15. Potulky vidiekom – expozícia ŽV, Nitra 10-13.9.2019 zmena: zrušené
 16.  GASTRA & KULINÁRIA – expozícia ŽV, Nitra, 4.- 7.november 2020 zmena: doplnená výstava (náhrada za Potulky vidiekom – expozícia ŽV, Nitra 10-13.9.2019)

Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike
- poľnohospodárske výstavy:

 1. Chovateľský deň ošípaných, Nitra, máj 2020 zmena:  zrušené
 2. Šampionát holsteinského plemena SR, Nitra, september 2020 zmena:  zrušené
 3. Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň,  september 2020  zmena termínu
 4. Stredoslovenská výstava koní, Podzámčok, 01.09.2020 
 5. Regionálna výstava oviec a kôz, Kamenica, 10.06.2020 zmena termínu
 6. Chovateľský deň v Skanzene, Vychylovka, 19.07.2020 zmena:  zrušené
 7. Chovateľský deň mäsových plemien – Východ, september 2020
 8. Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Prešov, september 2020 zmena termínu

Zahraničné výstavy a veľtrhy
- potravinárske a poľnohospodárske výstavy:

 1. GRÜNE WOCHE BERLÍN, Nemecko, 17. - 26.1.2020
 2. BIOFACH Norimberg, Nemecko , 12. - 15.2.2020
 3. GULFOOD Dubaj, Spojené arabské emiráty, 16. - 20.2.2020
 4. Alimentaria, Barcelona, Španielsko, 20. – 23.4.2020 zmena: zrušené
 5. PLMA Amsterdam 2020, Holandsko 26.5 - 27.5.2020 zmena: zrušené
 6. CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO, 5.-10.11.2010, Čína, Šanghaj zmena: zrušené
 7. Riga Food, Riga, Lotyšsko, 9. – 12.9.2020
 8. WORLD FOOD Moscow, Rusko, 22. - 25.9.2020
 9. SIAL Paríž, Francúzsko, 18. – 22.10.2020 zmena: zrušené
 10. ExCeL London - Natural & Organic Products Europe, 19.-20.04.2020, Londýn zmena: zrušené

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood