Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Informačný deň pre poľnohospodárov

19-04-2021

Kľúčové otázky a výzvy agrosektora na rok 2021 budú v utorok (20. 4. 2021) dominovať na konferencii, ktorú organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Podujatie budú prístupné pre všetkých poľnohospodárov a záujemcov formou online prenosu.

Kľúčovými témami programu bude príprava hlavnej kampane roku 2021 v oblasti priamych a environmentálnych podpôr – stav prípravy a novinky oproti minulému roku na podávanie jednotných žiadostí, zakresľovanie pozemkov do aplikácie GSAA, zjednodušenie administratívy pro podávaní žiadostí, možnosť informovania sa žiadateľa, odporúčania pre žiadateľov za odviazané, viazané, environmentálne podpory, sprievodca kontrolou na mieste.

Medzi ďalšie body programu budú informácie o príprave podporného opatrenia Zelená nafta pre rok 2021, zmeny oproti minulému roku, odporúčania pre žiadateľov, ako aj informácie o poskytovaní dotácií na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, vrátane odporúčaní pre poľnohospodárov.

Program online podujatia bude zameraný aj na štátne podpory – predpokladané podporné opatrenia v roku 2021, ďalej projektové podpory – predpokladané výzvy pre rok 2021, vrátane odporúčania pre žiadateľov. V závere nebude chýbať diskusia.

Začiatok podujatia je v utorok 20. 4. 2021 o 14:00 prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link nižšie)

 

Schôdza cez Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo mobilnej aplikácii

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood