Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Informačné listy za účtovný rok 2023 – termín zberu

22-05-2024

V mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky chceme poďakovať všetkým subjektom podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe a službách za doterajšiu spoluprácu a činnosť, ktorú vykonali v prospech skvalitnenia poľnohospodárskej výroby na Slovensku. Ministerstvo pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka Slovenskej republiky organizuje zisťovanie výsledkov hospodárenia organizácií poľnohospodárskej prvovýroby a služieb za účtovný rok 2023 formou Informačných listov MPRV SR.

Vyplnenie a odovzdanie Informačných listov bude prebiehať výlučne elektronicky, pomocou zbernej aplikácie, ktorú na tento účel zabezpečí MPRV SR.

Zber bude otvorený od 20. augusta 2024 do 15. septembra 2024 na adrese https://statistika1.land.gov.sk/infolisty (zatiaľ neaktívne).

Subjekty pred otvorením zberu budú elektronicky požiadané o poskytnutie údajov do Informačných listov. Vstup do systému zberu je podmienený registráciou subjektu na hore uvedenej adrese. Heslo do systému subjekt vytvorí sám pri registrácii.

Vopred ďakujeme za účasť na zbere údajov do Informačných listov a tešíme sa na spoluprácu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood