Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Informácia k výberovému konaniu na funkciu člena DR Hydromeliorácie, štátny podnik

07-11-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik sa uskutoční dňa 14. novembra 2022 o 09.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave.

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik.

Na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky boli v stanovenej lehote doručené dve žiadosti uchádzačov o zaradenie do výberového konania. Menný zoznam uchádzačov pozvaných na výberové konanie (v abecednom poradí):             

Ing. Zdenka Masodiová, MBA
Ing. Juraj Pénzeš