Facebook Statistics

Aktuality

Hlásenie škôd zverou na poľnohospodárskej pôde

08-08-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravilo možnosť elektronického nahlásenia škôd zverou na poľnohospodárskej pôde.

V elektronickom dotazníku sa uvádzajú okrem základných informácií o poľnohospodárskom subjekte aj základné údaje o poľnohospodárskej pôde, ako aj škody spôsobené poľovnou zverou na poľnohospodárskej pôde (okrem šeliem), škody spôsobené šelmami na hospodárskych zvieratách a majetku a iné škody na poľnohospodárskej pôde spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi (okrem poľovnej zveri).

Dotazník je prístupný na linku: https://statistika1.land.gov.sk/skody

Vstup do dotazníka vyžaduje registráciu, ktorá prebieha automaticky, zadaním údajov po kliknutí na tlačidlo Registrácia (vpravo hore).