Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Hlásenie škôd zverou na poľnohospodárskej pôde

08-08-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravilo možnosť elektronického nahlásenia škôd zverou na poľnohospodárskej pôde.

V elektronickom dotazníku sa uvádzajú okrem základných informácií o poľnohospodárskom subjekte aj základné údaje o poľnohospodárskej pôde, ako aj škody spôsobené poľovnou zverou na poľnohospodárskej pôde (okrem šeliem), škody spôsobené šelmami na hospodárskych zvieratách a majetku a iné škody na poľnohospodárskej pôde spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi (okrem poľovnej zveri).

Dotazník je prístupný na linku: https://statistika1.land.gov.sk/skody

Vstup do dotazníka vyžaduje registráciu, ktorá prebieha automaticky, zadaním údajov po kliknutí na tlačidlo Registrácia (vpravo hore).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood