Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

EK zverejnila výzvu na predkladanie návrhov informačných opatrení SPP

04-11-2022

Európska komisia zverejnila na portáli pre financovanie a verejné súťaže výzvu na predkladanie návrhov informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky s názvom IMCAP- 2023- INFOME Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky na rok 2023.

Podrobnejšie informácie k výzve nájdete na webovej stránke: Funding & tenders (europa.eu).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood