Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Dvojaká kvalita je problém už tretiny členských krajín EÚ

03-10-2017

Delegácie deviatich krajín Európskej únie dnes rokovali v Bratislave o dvojakej kvalite potravín. Výsledky testov vo všetkých krajinách, ktoré ich už vykonali potvrdili, že dvojaká kvalita potravín je vážnym problémom v strednej a východnej časti Európskej únie.

  • Dvojaká kvalita potravín je vážnym problémom už tretiny krajín Európskej únie
  • Nevyhnutnosť vzdelávania spotrebiteľov v oblasti kvality potravín

„Ukazuje sa, že tento typ zavádzania spotrebiteľov je nielen problémom Slovenska, ktoré naň upozornilo, ale až tretiny členských štátov Európskej únie. Dvojaká kvalita pritom bola zistená v takmer polovici porovnávaných produktov, čo je alarmujúce číslo. Výsledky testov ukazujú, že menej mäsa, menej prírodných zložiek a viac umelých aditív u rovnakých produktov sú takmer vo všetkých prípadoch v neprospech nových členských krajín. Takéto správanie na spoločnom európskom trhu je absolútne neakceptovateľné. Budeme preto zvyšovať tlak na výrobcov i európske inštitúcie, aby sme týmto praktikám zabránili. Toto rokovanie je štartom Koalície proti dvojakej kvalite,“ povedala ministerka Gabriela Matečná.

Postihnuté členské krajiny sa zhodli na výhodách existencie jednotnej metodológie v oblasti testov dvojakej kvality potravín, ktorú pripravuje Európska komisia v spolupráci so Spoločným výskumným centrom (JRC). Zároveň však väčšina krajín potvrdila, že ak nebude zaznamenaná dostatočná odozva zo strany výrobcov, sú pripravení zintenzívniť tlak na výrobcov. Viaceré zo zúčastnených krajín pritom začali realizovať aj testy nepotravinových výrobkov ako je drogéria, či krmivo pre domáce zvieratá.

„Spotrebitelia sa začínajú o túto tému čoraz viac zaujímať. Sú už prípady, kedy výrobcovia receptúry zjednocujú. Aktivity na boj proti dvojakej kvalite budeme v rámci pracovnej skupiny zintenzívňovať. Členské krajiny sa tiež zhodli na potrebe zlepšenia edukácie spotrebiteľov v oblasti kvality potravín,“ uviedol Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárska a obchodu MPRV SR.

Rokovania organizovaného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zúčastnili delegácie agrorezortov z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Slovinska, Rumunska, Bulharska a Litvy. Zástupcovia týchto členských krajín sa zúčastnia aj pripravovaného Spotrebiteľského samitu, ktorý sa bude konať 13. októbra v Bratislave.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood