Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Dovoz drevených výrobkov z Indonézie je pod plnou kontrolou vďaka licencii FLEGT

07-12-2022

Vďaka uzavretiu dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a Indonéziou si môžu byť aj slovenskí spotrebitelia istí, že drevené výrobky z tejto krajiny sú vyrobené z legálne vyťaženého dreva. Indonézia sa tak stala bezpečným a overeným dovozcom dreveného sortimentu do krajín EÚ vrátane Slovenska.

Indonézia je zatiaľ jedinou partnerskou krajinou EÚ, ktorá zároveň vydáva licencie FLEGT. Vďaka tomu je preukazovanie legálnosti pôvodu dreva z tejto krajiny zjednodušené, stačí overenia pravosti licencie FLEGT. Pre dovozcu dreva to znamená nižšiu administratívnu záťaž, keďže pri dreve s platnou licenciou FLEGT je odbremenený od povinností, ktoré by mu inak vyplývali z Nariadenia o dreve.  Zoznam výrobkov z dreva, pre ktoré platí dovoz na základe licencie FLEGT je uvedený v prílohách II a III Nariadenia FLEGT.

EÚ má ambíciu zoznam partnerských krajín rozširovať a rokuje s ďalšími tretími krajinami o možnostiach takéhoto dovozu dreva a výrobkov z dreva. Očakáva sa, že v nadchádzajúcich rokoch sa rozšíri zoznam krajín, ktoré vydávajú licencie FLEGT.

Sortiment dovážaných drevených výrobkov z Indonézie predstavuje prevažne nábytok, dekoračné predmety, atď. Licencie FLEGT z Indonézie preveruje a schvaľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci s colnými úradmi.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood