Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Dialóg expertov k téme energetické a živinové zhodnotenie bio-odpadu

02-12-2022

Bratislava, 2. decembra 2022 – Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR prebiehal Dialóg expertov k téme energetické a živinové zhodnotenie bioodpadu. Aktuálnymi hospodárskymi úlohami dnešných dní a rokov je potreba diverzifikácie zdrojov energie, intenzívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rovnako aj úspory energie. Podmienkou týchto procesov je využívanie disponibilných surovín v udržateľných obehových cykloch. Patrí k ním aj bio-odpad, ktorý je veľmi cenným zdrojom energie a súčasne aj živín.

Stretnutie sa konalo pod záštitou štátneho tajomníka agrorezortu Martina Kováča pri príležitosti Svetového dňa pôdy, ktorý si každoročne pripomíname dňa 5. decembra.  Zúčastnili sa ho, prezenčne alebo online, rezortné odborné inštitúcie ako Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (UKSÚP), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), zástupcovia odborných sekcií ministerstiev pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a životného prostredia SR, združení, zväzov, podnikateľského a akademického sektora.   Pozvanie na dialóg prijal aj Zväz chovateľov oviec a kôz, ktorý ocenil, že sa podarilo začať s udržateľným využívaním ovčej vlny, práve z hľadiska živinového zhodnotenia a výroby organických hnojív.

Agrorezort rozpracoval návrh dvoch komponentov týkajúcich sa oblastí reforiem a investícií, ktoré dokážu zásadne prispieť k systémovému a udržateľnému využívaniu bio-odpadu na Slovensku. Prvým komponentom je návrh na výstavbu nových bio-plynových staníc, ktoré bio-odpad energeticky zhodnotia, pričom dokážu vytvárať aj bio-metán. Ten prispeje k postupnej náhrade fosílneho plynu. Druhým komponentom je podpora spolupráce producentov bio-odpadu pri výrobe organických hnojív. Tu zohrávajú dôležitú úlohu aj mestá a obce.

MPRV SR sa počas leta pustilo do rozpracovania Cestovnej mapy obehového bio-hospodárstva, ktorá ako uvádza štátny tajomník Martin Kováč „umožní komplexné riešenia vo výrobno-spracovateľských reťazcoch a pri dosahovaní cieľov uhlíkovej neutrality, potravinovej bezpečnosti, surovinovej dostatočnosti a produkčnej udržateľnosti pôdy.

Agrorezort koordinuje medzirezortnú pracovnú skupinu za účasti zástupcov envirorezortu a Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorá sa zaoberá otázkami komplexného energetického a živinového zhodnotenia bio-odpadu. MPRV SR navrhuje, aby súčasťou rozšírenia Plánu obnovy a odolnosti boli už spomenuté dva komponenty, ktoré navrhuje zaradiť do oblasti iniciatívy REPowerEU – plán Komisie EÚ ako v čo najrýchlejšom možnom čase znížiť závislosť od ruských fosílnych palív, a to zintenzívnením prechodu na ekologické palivá.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood