Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Cieľom poľnohospodárskej politiky do roku 2027 bude posilnenie slovenských agropodnikov

14-09-2021

Slovenskí agropotravinári produkujú dostatok surovín, v celoeurópskej konkurencii však zaostáva ich druhotné spracovanie. Preto je prioritou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zabezpečiť v Intervenčnej stratégii Spoločnej poľnohospodárskej politiky do roku 2027 posilnenie domácich spracovateľov a výrobcov potravín a tzv. výrobno – spracovateľských vertikál.

Jedinou cestou, ako zabezpečiť konkurencieschopnosť našich agropotravinárov v európskom meradle je ich špecializácia a unikátnosť výrobkov, ktoré ponúkajú: ,,Ja verím, že sa nám podarí nastaviť tie pravidlá tak, že podporíme rozvoj aj menších podnikov, ktoré budú integrované v odbytových vertikálach. Tie budú schopné ponúkať potraviny regionálneho charakteru, ktoré sa budú predávať aj za vyššiu cenu, ako to je v prípade potravín veľkých producentov. O tom je prichádzajúci trend, že sa nám celý sektor rozdelí na veľkých agropotravinárskych producentov a na miestnych dobre zorganizovaných výrobcov, ktorí budú pod ochranou vlastných, nimi riadených odbytových združení,“ uviedol minister Samuel Vlčan.

Ďalšou prioritou Intervenčnej stratégie je nastavenie a podpora ekologickejších postupov v pôdohospodárstve. Ide o nevyhnutný krok na zachovanie biodiverzity a ochranu pôdy v podobe tzv. eko-schém. Je to novinka v Spoločnej poľnohospodárskej politike do roku 2027. Preto je prirodzené, že sa pôdohospodári eko-schém obávali. Po rokovaniach ministerstvo pristúpilo na celofarmový spôsob vyplácania podpôr: ,,Na vidieku nám záleží, preto na ďalšie obdobie 2023-2027 je v prvom a druhom pilieri celkovo viac zdrojov. Predovšetkým vďaka tomu, že slovenská vláda rozhodla o zvýšení spolufinancovania z 25,7 % na 36,92 %. Meníme aj nastavenie dotácií vyplácaných na farmu tak, že až 93 % poľnohospodárov dostane v neviazaných platbách, teda v platbách na plochu, viac peňazí ako v predchádzajúcom období. Najmä malí, mladí a začínajúci farmári, ktorých pre budúcnosť agrosektoru potrebujeme ako soľ,“ zdôraznil minister Vlčan a dodal: „Zároveň vyššiu podporu dostanú aj poľnohospodári hospodáriaci na veľkých plochách, ale v závislosti od kvality a pridanej hodnoty rozvojových projektov, ktoré budú vďaka vyššiemu spolufinancovaniu podporené dodatočnými 102 miliónmi eur ročne.“

Predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta na tlačovej konferencii ocenil prístup ministra Vlčana a vedenia MPRV SR, ako aj konštruktívny dialóg, ktorý o tejto problematike aktívne prebieha. “Mali sme dnes spolu s poslancami možnosť priamo zasiahnuť do tvorby Intervenčnej stratégie a súvisiacich materiálov. Teší ma, že sa pri tvorbe tohto dokumentu na nadchádzajúce obdobie podarilo zastabilizovať nosné časti slovenského pôdohospodárstva, najmä v oblasti živočíšnej výroby, kde výrazne podporíme chovateľov dojníc, oviec a kôz. Malé, stredné a začínajúce farmy totiž tvoria chrbtovú kosť nášho poľnohospodárstva a toto bude v dokumente zohľadnené,“ uviedol Karahuta.

Minister zároveň informoval poslancov NR SR, že termín odovzdania Intervenčnej stratégie do Bruselu sa zrejme predĺži, keďže ani Európska komisia nestihne do konca roka zapracovať všetky legislatívne zmeny do Spoločnej poľnohospodárskej politiky.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood