Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Chov lipicanov je zapísaný v svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO

01-12-2022

Chov koní plemena lipican je od dnešného dňa zapísaný v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Chov jedného z najstarších kultúrnych plemien na svete, ktorého plemennú knihu vedie aj Národný žrebčín v Topoľčiankach, š. p.,  má v Európe vyše 440-ročnú tradíciu. Na Slovensku sa zmienky o chove lipicanov datujú do 18. storočia.    

Národný žrebčín Topoľčianky je jediným žrebčínom na Slovensku, ktorý chová lipicany od svojho založenia v roku 1921. Toto plemeno s dlhou tradíciou chovu však patrí k málopočetným, preto asi pred 10 rokmi vznikla myšlienka viacerých európskych štátnych chovateľov, aby sa lipicany dostali do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO: ,,Na to, aby sme mohli požiadať o zápis v UNESCO sme najskôr museli dosiahnuť zápis v našom národnom kultúrnom dedičstve, čo sa nám aj podarilo ešte v roku 2017. Následne sme spoločne s ďalšími krajinami, v ktorých sa lipicany chovajú v štátnych žrebčínoch, podali spoločnú žiadosť o zápis v UNESCO. Veríme, že vďaka tomu plemeno nezanikne a spôsob, akým sa šľachtí ostane nezmenený aj pre budúce generácie,“ uvádza dôvody zápisu riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky Michal Horný.

Aktuálne má Národný žrebčín ako uznaná chovateľská organizácia vo svojich stajniach 202 lipicanov, z toho 44 elitných plemenných kobýl. Dobrou správou je, že počet lipicanov chovaných na Slovensku sa za ostatných 10 rokov zvýšil. Zatiaľ čo pred dekádou bolo evidovaných 643 lipicanov a 127 chovateľov a majiteľov týchto koní, k 31.12.2021 bolo registrovaných 831 lipicanov a 219 chovateľov.

,,Zápis chovu lipicanov v Topoľčiankach do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vnímam ako najvyššiu formu ocenenia jedinečnej šľachtiteľskej a chovateľskej činnosti celých generácií Slovákov, ktorí týmto ušľachtilým zvieratám zasvätili svoj život. Blahoželám Národnému žrebčínu v Topoľčiankach, ktorý sa o zviditeľnenie celej našej krajiny vďaka zápisu do zoznamu UNESCO zaslúžil a želám jeho zamestnancom veľa energie do ďalšej chovateľskej činnosti, ktorou šíria dobré meno našej krajiny vo svete,“ uzatvára minister Samuel Vlčan.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood