Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Cena ministra pre významného slovenského šľachtiteľa rastlín

05-04-2022

Pri príležitosti životného jubilea 100 rokov dnes minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan ocenil Ing. Antona Piršela, CSc. za celoživotný prínos v oblasti šľachtenia a semenárstva, ako aj rozvoj a propagáciu výskumu v tejto oblasti. Šéf agrorezortu navštívil jubilanta v zariadení sociálnych služieb v Jablonovom a udelil mu Cenu ministra.

Počas celoživotnej pracovnej kariéry sa Ing. Anton Piršel, CSc. venoval výskumu v oblasti rastlinnej výroby na Slovensku a je spájaný s významnými odborníkmi, ktorí tvorili históriu našich vedecko-výskumných ústavov. Významným spôsobom prispel k vzniku a následne rozvoju šľachtiteľských staníc na Slovensku.

„Je pre mňa veľkou cťou oceniť jedného z nestorov šľachtiteľstva na Slovensku. Chcel by som mu predovšetkým popriať veľa pevného zdravia a poďakovať sa za významný prínos pre naše poľnohospodárstvo. Jeho obrovská húževnatosť, ktorú vynaložil počas výskumu a rozvoja šľachtenia poľnohospodárskych rastlín a najmä získané poznatky v tejto oblasti, nech sú cenným odkazom, ale aj nasledovania hodným príkladom pre všetkých budúcich agronómov,“ uviedol Samuel Vlčan pri odovzdávaní Ceny ministra.

Výsledkom práce A. Piršela sú desiatky nových odrôd obilnín, kukurice, strukovín, viacročných krmovín, maku a ďalších poľnohospodárskych plodín. Pôsobil vyše 50 rokov v top manažmente šľachtenia a výskumu, kde presadzoval najmä inovatívne nápady a myšlienky, ktoré nemalou mierou prispeli k odbúravaniu byrokratických prekážok v šľachtiteľskej oblasti. Viedol Krajský výskumný ústav poľnohospodársky v Sládkovičove (1950 – 1955), bol riaditeľom Výskumného ústavu kukurice v Trnave (1962 – 1967), Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch (1977 – 1986). Bol generálnym riaditeľom (1969 – 1971) Výrobno-hospodárskej jednotky (VHJ) Slovosivo (vedecko-výrobné združenie pre šľachtenie a semenárstvo), kde pôsobil aj ako inšpektor pred odchodom do dôchodku v roku 1988.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood