Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Celoslovenské dni poľa priniesli novinky a inšpiráciu v poľnohospodárstve

08-06-2021

Celoslovenské dni poľa sú už tradičnou odbornou poľnohospodárskou výstavou, nad ktorou Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR prevzalo záštitu aj v tomto roku. Na desiatom ročníku prehliadky odrôd, ochrany a výživy rastlín a výstavy poľnohospodárskej techniky má agrorezort prvýkrát vlastný informačný stánok. Výstava sa uskutočňuje v dňoch 8. a 9. júna 2021.

Organizátori celoslovenských dní poľa 2021 pripravili 600 minipolíčok na výmere 20 hektárov. Na políčkach vystavovatelia vypestovali všetky hlavné odrody poľnohospodárskych plodín, ktoré na Slovensku pestujeme. Návštevníci si môžu okrem inovatívnych pestovateľských postupov pozrieť aj novinky v technológiách a poľnohospodárskej technike, či chovateľstve.

Výstava je prínosná predovšetkým v téme druhovej rozmanitosti a pestrosti pestovaných plodín na menších plochách, ktoré sú dôležité pre zachovanie biodiverzity. Pestovatelia môžu na základe vystavených exponátov aplikovať poznatky vystavovateľov aj na svojich parcelách. Agrorezort pripravuje v tejto oblasti tzv. eko-schémy z budúceho programového obdobia čerpania eurofondov. Cieľom je, aby poľnohospodári postupne upustili od pestovania jednej plodiny na veľkých plochách za adekvátnej podpory od štátu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood