Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Brány Múzea vo Svätom Antone budú otvorené aj počas vianočných prázdnin

22-12-2022

Poľovnícke múzeum v historickom kaštieli z 18. storočia neďaleko Banskej Štiavnice bude pre návštevníkov otvorené aj počas vianočných prázdnin vždy od 9:00 do 15:00 hod. s výnimkou 24. – 26. 12. 2022 a 1. – 2. 1. a 8.1.2023. Agrorezort, ako gestor múzea, pozýva širokú verejnosť na návštevu jednej z našich najkrajších a najromantickejších národných kultúrnych pamiatok.

Historická expozícia múzea ponúka bohatú zbierku nábytku a zariadenia miestností kaštieľa z čias pôvodných majiteľov – rodín Coburgovcov a Koháryovcov. Návštevníci sa zoznámia s vkusom rakúsko-uhorskej šľachty v priebehu dvoch storočí – od roku 1750, kedy bol kaštieľ postavený, až do začiatku 20. storočia. V aktuálnom vianočnom období  atmosféru dotvára interiérová vianočná výzdoba poľovníckeho kaštieľa.

Poľovnícka expozícia ponúka v 12 miestnostiach historický pohľad na vývoj lovu ako spôsobu obživy a neskôr aj spoločenského statusu. Jej súčasťou je výstava zbraní a streliva, výstava sokoliarstva, kynológie, rybárstva a poľovníckych predmetov. Rozsiahlu zbierku poľovníckych trofejí uvidia návštevníci rozmiestnenú na stenách v celom kaštieli. Súčasťou múzea je historický park prechádzajúci pozvoľna do lesa. Pri prechádzke v parku návštevníci uvidia jazierka s vodopádmi a kaskádami, či umelú jaskyňu, tzv. grottu. Súčasťou parku sú kŕmidlá pre lesnú zver a vtáctvo. Počas vianočného obdobia sa môžu najmenší návštevníci naučiť ako a čím správne kŕmiť divé zvieratá, aby im pomohli prežiť zimu.

Rok 2022 bol pre múzeum jubilejný, keďže oslávilo 60. výročie svojho založenia. Zároveň usporiadalo 30. ročník Celoslovenských poľovníckych slávností Dni sv. Huberta. Po pandemických rokoch sa návštevnosť aj vo Svätom Antone postupne vracia na pôvodné čísla, doteraz múzeum navštívilo 38 000 návštevníkov a veríme, že ich počet sa do konca roka ešte zvýši. V roku 2023 plánuje múzeum usporiadať podujatia ako napr. Detské dni sv. Huberta, Dni sv. Huberta, Deň otvorených dverí pre občanov obce, či nočné prehliadky.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood