Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Boj s cenami potravín pokračuje

10-01-2024

Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila návrh zákona, ktorý predstavuje pomoc pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Na príprave legislatívy pracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) v súčinnosti s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR).

Minister Richard Takáč uviedol, že pri vysokej 30% potravinovej inflácii predchádzajúca vláda nespravila žiadne opatrenie na to, aby znížila pre konečného spotrebiteľa ceny potravín. Už vtedy to bola strana SMER – slovenská sociálna demokracia spolu s opozičnými kolegami, ktorí predložili návrh na odpustenie sociálnych odvodov do výšky minimálnej mzdy pre časť poľnohospodárov a potravinárov, aby pomohli znížiť konečné ceny potravín, čo aj bolo schválené. 

Po vyhodnotení tohto opatrenia z pohľadu konečných cien v obchodných reťazcoch a hlavne odbytových cien poľnohospodárov a potravinárov pre obchodné reťazce môžeme konštatovať, že to malo pozitívny efekt na konečnú cenu potravín. Preto som rád, že vláda Slovenskej republiky dnes schválila predĺženie tohto opatrenia do konca júna 2024, priblížil Richard Takáč.

Minister zároveň dodal, že keď došlo k navýšeniu minimálnej mzdy, dôjde k odpusteniu odvodovej povinnosti pre časť poľnohospodárov a potravinárov pre zamestnancov do výšky 750 eur pri sociálnych odvodoch. Tiež došlo k rozšíreniu zoznamu poľnohospodárov a potravinárov o ovocinárov a zeleninárov, zmiešaného hospodárstva a aquakultúry. Podľa ministra Takáča bude mať toto opatrenie dopad na štátny rozpočet približne 39 miliónov eur. Navyše, schválený návrh pomôže pri rýchlejšom znižovaní inflácie. Som rád, že z pohľadu stanovísk organizácií, ktoré majú čo do toho povedať z pohľadu cien potravín, sami oznámili, že toto opatrenie malo efekt. Spotrebiteľské ceny potravín v niektorých segmentoch sa znížili a odbytové ceny z pohľadu poľnohospodárov a potravinárov boli nižšie, dodal minister pôdohospodárstva.

Potvrdil, že v spolupráci s Ministerstvom financií SR a so Slovenskou obchodnou inšpekciou sa budú vykonávať kontroly naprieč celou vertikálou tak, aby bolo zrejmé, kde sa končia skutočné výrobné náklady a kde začínajú marže obchodníkov. „Som presvedčený, že toto opatrenie z pohľadu schválenej pomoci bude mať na to zásadný vplyv, čo v konečnom dôsledku ocenia aj samotní spotrebitelia a obchodné reťazce to zároveň prijme ku spoločensko-sociálnej zodpovednosti, uzavrel šéf agrorezortu Takáč.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood