Facebook Statistics

Aktuality

Ako postupovať v prípade výskytu divej zveri v mestách a obciach

11-02-2022

V súvislosti s medializovanými výskytmi diviačej zveri v intravilánoch miest Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) opakovane podáva pomocnú ruku samosprávam na Slovensku. V uvedených prípadoch je nevyhnutné, aby samosprávy bezodkladne kontaktovali Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR (ŠVPS SR) na určenej adrese [email protected] .

V zmysle zákona o poľovníctve nemôžu poľovníci so strelnými zbraňami loviť diviačiu zver v intravilánoch miest a obcí. Preto, ak obyvatelia spozorujú diviačiu zver v obývaných oblastiach je potrebné, aby bezodkladne kontaktovali príslušný obecný alebo miestny úrad. Samospráva výskyt takejto zveri nahlási ŠVPS SR na adrese [email protected] . Na miesto bude vyslaný veterinárny lekár, ktorý zviera imobilizuje.

MPRV SR upozorňuje občanov, aby spozorované zvieratá neplašili, nefotili a neodháňali, pretože tým môžu spôsobiť, že privolaný veterinárny lekár nahláseného diviaka už nenájde a problém sa tak opakuje. Postup je teda kontaktovať najprv samosprávu, ktorá následne kontaktuje priamo sekretariát ŠVPS.