Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort vyhlasuje výberové konanie na šéfa štátneho podniku LESY SR

29-01-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. Súčasťou požiadaviek na uchádzačov je aj príprava koncepcie reformy štátneho podniku LESY SR  a jeho transformácie na moderný útvar. Výberové konanie bude prebiehať v dvoch kolách a uskutoční sa písomnou a ústnou formou.

Ministerstvo vo výberovom konaní vyžaduje od uchádzačov na pozíciu nového generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, schopnosť analytického a strategického myslenia, manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť v rozhodovaní, ale aj ďalšie manažérske zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri výkone tejto funkcie.

Medzi požiadavkami sú aj znalosť súčasných podmienok š. p. LESY SR a znalosť legislatívy vzťahujúca sa k tomuto štátnemu podniku a skúsenosti v riadiacej pozícii minimálne 2 roky. Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie koncepcie reformy š. p. LESY SR a jeho transformácie na moderný útvar akcentujúci a rešpektujúci spoločenské zmeny v nárokoch na správu lesného majetku štátu. 

Všetky požiadavky a informácie k výberovému konaniu na pozíciu generálneho riaditeľa š. p. LESY SR sú zverejnené na webovom sídle MPRV SR na adrese: https://bit.ly/2NHPBeN

Výberové konanie bude prebiehať dvoma kolami a uskutoční sa písomnou a ústnou formou.

LESY SR, š. p. sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú necelých 900 000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2019 zamestnával podnik takmer 3 600 ľudí. Generálny riaditeľ š. p. LESY SR je štatutárnym orgánom podniku, do funkcie ho menuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorému je priamo podriadený.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood